OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Obchodné podmienky:
1. Nákup v internetovom obchode môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby, ktoré neporušia nižšie uvedené pravidlá.
2. Pri objednávaní tovaru je nutné byť zaregistrovaný. Registračné údaje budú použité len pre internú potrebu a spoločnosť LUKAS LM spol. s .r.o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely.
3. Po stlačení tlačítka ,,Odoslať objednávku“ v nákupnom košíku, bude objednávka zaregistrovaná v obchodnom systéme. Od tohto momentu pre obe strany platia práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka. Po objednaní zákazník ihneď obdrží potvrdenie objednávky e-mailom.
4. Úhradu za tovar je možné uskutočniť prevodným príkazom, cez Internet banking , priamym vkladom na náš účet v akejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne, poštovou poukážkou typu A v pobočkách Slovenskej pošty, dobierkou alebo hotovosťou pri preberaní od niektorej kuriérskej spoločnosti, alebo hotovosťou priamo u nás v predajni na adrese LUKAS LM spol. s r.o., Kpt. Nálepku 1386 , 031 01 Liptovský Mikuláš.
5. Ku každej zásielke prikladáme riadny daňový doklad.
6. Ak zákazník po telefonickom potvrdení objednávky a následnom dodaní tovaru prepravnou spoločnosťou neuhradí tovar, bude vrátený späť spol. LUKAS LM a náklady na prepravu znáša objednávateľ.
7. Obchodný dom garantuje cenu objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k zvýšeniu ceny dodávateľom, o čom je zákazník včas informovaný a môže objednávku stornovať.
8. Obchodný dom má právo objednávku zrušiť v prípade, keď nie je možné tovar zabezpečiť. V takomto prípade zákazníkovy ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar, resp. iné riešenie, ak s tým zákazník súhlasí.

II. Dodacie podmienky:
1. Tovar sa doručuje niektorou kuriérskou službou(UPS, TEN Expres, M&M Expres…), balíkovou službou Slovenskej pošty, dobierkovou službou Slovenskej pošty, alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne priamo v predajni spoločnosti LUKAS LM spol. s r.o., Kpt Nálepku 1386 , 031 01 Liptovský Mikuláš v pracovných dňoch od 7:30-16:00 hod. Cena dobierky je podľa platného cenníka uvedenej služby.
2. V prípade doručenia kuriérskou službou, je zákazník povinný uhradiť tovar tejto službe, ak nebol platený vopred iným spôsobom. V tomto prípade je tovar zaslaný až po obdržaní platby. V prípade nezastihnutia zákazníka, kuriérska služba sa pokúsi telefonicky skontaktovať a dohodnúť miesto a čas prevzatia tovaru. Kuriérske služby doručujú tovar len v pracovných dňoch a to od 8:00-16:00 hod. Lehota doručenia tovaru kuriérskou službou príjemcovi je do 24 hodín od jeho podania.
3. Pri vyexpedovaní tovaru je zákazník o tom informovaný, aby sa mohol pripraviť na prevzatie tovaru(hlavne v prípade kuriérskej služby)
4. Obchodný dom sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú uviedol v objednávke ako miesto doručenia. Ak adresa dodania je totožná s adresou objednávateľa, bude tovar zaslaný na jeho adresu.
5. Ak si zákazník opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom obchodný dom neinformuje, tovar mu bude opakovane po skontaktovaní zaslaný na jeho náklady.
6. Tovar ktorého hmotnosť presahuje 20 kg, alebo cenu 300,-EUR je spravidla zasielaný kuriérskou službou.
7. Poštovné alebo prepravné poplatky hradí kupujúci. V prípade objednávky nad 300,-EUR je dodanie tovaru po celej SR zdarma.

III. Dodacie lehoty:
1. Dodacie lehoty sa pohybujú v rozmedzí 2 dni – 5 týždňov v závislosti od druhu objednaného tovaru.
2. Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach internetového obchodného domu nepredstavuje aktuálny stav zásob v obchodnom dome, ale sortiment, ktorý ponúkajú dodávatelia obchodného domu. Časť tovaru je držaná na sklade a časť je potrebná zabezpečiť od dodávateľov. Preto je v mnohých prípadoch dodacia lehota závislá od rýchlosti dodania tovaru dodávateľom. U niektorých tovarov sa dodacia lehota môže predĺžiť, nakoľko sa môže stať, že dodávateľ nemá objednaný tovar na sklade a treba počkať na dodávku z centrálneho skladu v zahraničí. V takomto prípade je zákazník o tom včas informovaný a má možnosť stornovať objednávku, ak mu predĺžená dodacia lehota nevyhovuje. Zároveň má zákazník nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. Tovar, ktorý je na sklade bude vyexpedovaný obratom.
3. O celom priebehu objednávky Vás budeme informovať e-mailovými správami. Preto je pre nás nevyhnutné mať na Vás e-mailový, telefonický kontakt a prípadne faxový kontakt.

IV. Záruky a reklamácie:
1. Zákazník si musí tovar skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprevziať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade má zákazník nárok na výmenu tovaru alebo vrátenia peňazí.
2. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Zákazník doručí reklamovaný tovar na miesto reklamácie, kde si bude môcť aj opravený tovar neskôr prevziať.
3. Miesto reklamácie je miesto predaja alebo niektorý z autorizovaných servisov jednotlivých značiek tovarov. Zoznam servisov je zákazníkovi doručený spolu s tovarom.
4. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, faktúry a záručného listu.
5. Na každý tovar je poskytnutá záruka. Záručná doba je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom. Závisí od značky a typu produktu. Záručná doba a podmienky sú stanovené v záručnom liste dodanom s výrobkom.
6. Oprava v záručnej dobe je bezplatná. O dobe prípadne predĺženého bezplatného servisu bude zákazník informovaný.

V. Ochrana osobných údajov
Firma LUKAS LM spol. s r.o., ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.lukaslm.sk, sa týmto zaväzuje, že osobné údaje svojich zákazníkov, získané prostredníctvom zákazníckych účtov, neposkytne tretej strane bez súhlasu zadávateľa týchto údajov. Súčasne sa zaväzuje, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.